Sản phẩm mới

50'000 

Hồ điệp tím

50'000 

Hồ điệp trắng

50'000  35'000 

SP2

Hoa lan Hồ Điệp

Hoa lan dendro

50'000  35'000 

SP2

40'000 

SP3